วิธีใช้งานลิ้งค์นี้ ลองดูนะไม่ยากอ่า  https://www.wpthaiuser.com/tablepress-footable/https://th.seedthemes.com/topic/40974/

หกดหกดหกดหกดหกดหกหกดหกดหกดหกดหกด
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111ooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePreTablePresssswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111oooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePreTablePresssswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111oooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePreTablePresssswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111oooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePreTablePresssswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111ooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePresTablePressswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111ooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePresTablePressswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111ooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePressTablePresswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111ooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePresswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111 111ooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePresswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111ooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePresswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111ooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePresswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111ooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePresswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111ooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePresswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111ooooooooooouuuuuuuuuuuuTablePresswwwwwwwwwww
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111oooooooooooooooooooooo
111111111 1 1 1 1 1 1 1111111111 111

ด้านล่างนี้คือ Style ลองก๊อปทีละชุดไปวางในหน้าปลั๊กอิน TablePress นะ
ในแทปเมนู Plugin Options วาง css ลงไปดูอ่ะ.

*  ——————————————————————————*  ——————————————————————————*  License:  Please enter your name here before using this file in your projects*  ——————————————————————————*  *  Version: 1.00 – July 10th 2015 Initial Version* 1.01 – July 18th 2015 Bolded first column for many tables.*********************************************************************************** */

/* reset some stuff */table.tablepress thead th,table.tablepress td { border: 0;}

/* global */table td.column-1 { font-weight: bold;}

/* plain-table-01 */

table.plain-table-01 { font-size: inherit; border-spacing: 0; margin: 0 0 20px 0; text-align: left; border-top: solid 1px #000000; border-right: solid 1px #000000;}
table.plain-table-01 tbody { background: #ffffff; color: #000000;}
table.plain-table-01 thead th,table.plain-table-01 td { border-bottom: solid 1px #000000; border-left: solid 1px #000000; padding: 10px 7px 5px 3px; vertical-align: top;}
table.plain-table-01 thead th { background: none; color: #000000; font-weight: bold;}
table.plain-table-01 td { color: #000000;}
table.plain-table-01 thead th.column-1 { text-align: left;}
table.plain-table-01 td.column-1 { text-align: left; font-weight: normal;}
table.plain-table-01 tr.odd,table.plain-table-01 tr.odd td { background-color: #ffffff;}
table.plain-table-01 tr.even,table.plain-table-01 tr.even td { background-color: #ffffff;}

/* plain-table-02 */

table.plain-table-02 { font-size: inherit; border-spacing: 0; margin: 0 0 20px 0; text-align: left; border-top: solid 1px #bfbfbf; border-right: solid 1px #bfbfbf;}
table.plain-table-02 tbody { background: #ffffff; color: #000000;}
table.plain-table-02 thead th,table.plain-table-02 td { border-bottom: solid 1px #bfbfbf; border-left: solid 1px #bfbfbf; padding: 10px 7px 5px 3px; vertical-align: top;}
table.plain-table-02 thead th { background: none; color: #000000; font-weight: bold;}
table.plain-table-02 td { color: #000000;}
table.plain-table-02 thead th.column-1 { text-align: left;}
table.plain-table-02 td.column-1 { text-align: left; font-weight: normal;}
table.plain-table-02 tr.odd,table.plain-table-02 tr.odd td { background-color: #ffffff;}
table.plain-table-02 tr.even,table.plain-table-02 tr.even td { background-color: #ffffff;}

/* plain-table-03 */

table.plain-table-03 { font-size: inherit; border-spacing: 0; margin: 0 0 20px 0; text-align: left; border-top: solid 1px #bfbfbf; border-right: solid 1px #bfbfbf;}
table.plain-table-03 tbody { background: #ffffff; color: #000000;}
table.plain-table-03 thead th,table.plain-table-03 td { border-bottom: solid 1px #bfbfbf; border-left: solid 1px #bfbfbf; padding: 10px 7px 5px 3px; vertical-align: top;}
table.plain-table-03 thead th { background: none; color: #000000; font-weight: bold;}
table.plain-table-03 td { color: #000000;}
table.plain-table-03 thead th.column-1 { text-align: left;}
table.plain-table-03 td.column-1 { text-align: left;}
table.plain-table-03 tr.odd,table.plain-table-03 tr.odd td { background-color: #ffffff;}
table.plain-table-03 tr.even,table.plain-table-03 tr.even td { background-color: #f2f2f2;}

/* plain-table-04 */

table.plain-table-04 { font-size: inherit; border-spacing: 0; margin: 0 0 20px 0; text-align: left; border-top: solid 1px #7f7f7f; border-right: 0;}
table.plain-table-04 tbody { background: #ffffff; color: #000000;}
table.plain-table-04 thead th,table.plain-table-04 td { border-bottom: solid 1px #7f7f7f; border-left: 0; padding: 10px 7px 5px 3px; vertical-align: top;}
table.plain-table-04 thead th { background: none; color: #000000; font-weight: bold;}
table.plain-table-04 td { color: #000000;}
table.plain-table-04 thead th.column-1 { text-align: left;}
table.plain-table-04 td.column-1 { text-align: left;}
table.plain-table-04 tr.odd,table.plain-table-04 tr.odd td { background-color: #ffffff;}
table.plain-table-04 tr.even,table.plain-table-04 tr.even td { background-color: #ffffff;}

/* plain-table-05 */

table.plain-table-05 { font-size: inherit; border-spacing: 0; margin: 0 0 20px 0; text-align: left; border-top: 0; border-right: 0;}
table.plain-table-05 tbody { background: #ffffff; color: #000000;}
table.plain-table-05 thead th,table.plain-table-05 td { border-bottom: 0; border-left: 0; padding: 10px 7px 5px 3px; vertical-align: top;}
table.plain-table-05 thead th { background: none; color: #000000; font-weight: bold; border-bottom: solid 1px #7f7f7f;}
table.plain-table-05 td { color: #000000;}
table.plain-table-05 thead th.column-1 { text-align: left;}
table.plain-table-05 td.column-1 { text-align: left; border-right: solid 1px #7f7f7f;}
table.plain-table-05 tr.odd,table.plain-table-05 tr.odd td { background-color: #ffffff;}
table.plain-table-05 tr.even,table.plain-table-05 tr.even td { background-color: #f2f2f2;}

/* plain-table-06 */

table.plain-table-06 { font-size: inherit; border-spacing: 0; margin: 0 0 20px 0; text-align: left; border-top: 0; border-right: 0;}
table.plain-table-06 tbody { background: #ffffff; color: #000000;}
table.plain-table-06 thead th,table.plain-table-06 td { border-bottom: 0; border-left: 0; padding: 10px 7px 5px 3px; vertical-align: top;}
table.plain-table-06 thead th { background: none; color: #000000; font-weight: bold;}
table.plain-table-06 td { color: #000000;}
table.plain-table-06 thead th.column-1 { text-align: left;}
table.plain-table-06 td.column-1 { text-align: left;}
table.plain-table-06 tr.odd,table.plain-table-06 tr.odd td { background-color: #ffffff;}
table.plain-table-06 tr.even,table.plain-table-06 tr.even td { background-color: #f2f2f2;}

/* plain-table-07 */

table.plain-table-07 { font-size: inherit; border-spacing: 0; margin: 0 0 20px 0; text-align: left; border-top: 0; border-right: 0;}
table.plain-table-07 tbody { background: #ffffff; color: #000000;}
table.plain-table-07 thead th,table.plain-table-07 td { border-bottom: 0; border-left: 0; padding: 10px 7px 5px 3px; vertical-align: top;}
table.plain-table-07 thead th { background: none; color: #000000; font-weight: bold; border-bottom: solid 1px #7f7f7f;}
table.plain-table-07 td { color: #000000;}
table.plain-table-07 thead th.column-1 { text-align: left;}
table.plain-table-07 td.column-1 { text-align: left; border-right: solid 1px #7f7f7f;}
table.plain-table-07 tr.odd,table.plain-table-07 tr.odd td { background-color: #ffffff;}
table.plain-table-07 tr.even,table.plain-table-07 tr.even td { background-color: #f2f2f2;}
table.plain-table-07 tr.even td.column-1 { background-color: #ffffff;}

/***************************//* GRID TABLES *//**************************/

/* grid-table-01 */

table.grid-table-01 { font-size: inherit; border-spacing: 0; margin: 0 0 20px 0; text-align: left; border-top: solid 1px #999999; border-right: solid 1px #999999;}
table.grid-table-01 tbody { background: #ffffff; color: #000000;}
table.grid-table-01 thead th,table.grid-table-01 td { border-bottom: solid 1px #999999; border-left: solid 1px #999999; padding: 10px 7px 5px 3px; vertical-align: top;}
table.grid-table-01 thead th { background: none; color: #000000; font-weight: bold; border-bottom: solid 2px #666666;}
table.grid-table-01 td { color: #000000;}
table.grid-table-01 thead th.column-1 { text-align: left;}
table.grid-table-01 td.column-1 { text-align: left;}
table.grid-table-01 tr.odd,table.grid-table-01 tr.odd td { background-color: #ffffff;}
table.grid-table-01 tr.even,table.grid-table-01 tr.even td { background-color: #ffffff;}
table.grid-table-01 tr.even td.column-1 { background-color: #ffffff;}

/* grid-table-02 */

table.grid-table-02 { font-size: inherit; border-spacing: 0; margin: 0 0 20px 0; text-align: left; border-top: solid 1px #bdd6ee; border-right: solid 1px #bdd6ee;}
table.grid-table-02 tbody { background: #ffffff; color: #000000;}
table.grid-table-02 thead th,table.grid-table-02 td { border-bottom: solid 1px #bdd6ee; border-left: solid 1px #bdd6ee; padding: 10px 7px 5px 3px; vertical-align: top;}
table.grid-table-02 thead th { background: none; color: #000000; font-weight: bold; border-bottom: solid 2px #9cc2e5;}
table.grid-table-02 td { color: #000000;}
table.grid-table-02 thead th.column-1 { text-align: left;}
table.grid-table-02 td.column-1 { text-align: left;}
table.grid-table-02 tr.odd,table.grid-table-02 tr.odd td { background-color: #ffffff;}
table.grid-table-02 tr.even,table.grid-table-02 tr.even td { background-color: #ffffff;}
table.grid-table-02 tr.even td.column-1 { background-color: #ffffff;}