ฟิล์มติดรถยนต์ ยุคใหม่ รองรับทุกอุปกรณ์ดิจิตอล ให้คุณสมบัติ ดำนอก สว่างใน ให้ทัศนวิสัยที่เคลียร์ชัด
เนื้อฟิล์มเคลียร์ชัด คุ้มค่า คุ้มราคา สำหรับฟิล์มติดรถยนต์ 60% และ ฟิล์มติดรถยนต์ 80%
5G ฟิล์มกรองแสง

ตัวอย่างรถยนต์ที่ติดฟิล์ม
ฟิล์ม 60%ภายในฟิล์ม
ฟิล์มดำนอกสว่างในภายในฟิล์ม

Dealer Service

Find Dealer