เลือกฟิล์มติดรถยนต์ ด้วยฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5

มาตรฐานของฟิล์มติดรถยนต์ซึ่งส่วนมากผู้ขายมักจะอ้างอิงมาตรฐานของต่างประเทศรึโรงงานผู้ผลิต หรือมักใช้โลโก้ของสถาบันต่างๆมาประกอบในการโฆษณาขายฟิล์มติดรถยนต์  ซึ่งผู้บริโภคยากที่จะตรวจสอบข้อมูลซึ่งควรมีบนระบบอินเตอร์เนตทั่วโลกแต่ก็ยากที่จะค้นหา และในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีการดูประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของฟิล์มติดรถยนต์ที่ในประเทศไทยทางกระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตั้งมาตรฐานฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง หรือ ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ของฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ และ อาคารกันครับ

ฉลากประหยัดพลังงาน ที่ออกโดยกระทรวงพลังงานทดแทนนั้น เราสามารถร้องขอจากร้านค้า หรือผู้ประกอบการได้ครับ ในฉลากจะมี  ยี่ห้อ / รุ่น ของฟิล์มกรองแสง รวมถึงตัวเลขบ่งบอกประสิทธิภาพของฟิล์มกรองแสงอย่างชัดเจน นั่นก็คือค่า Solar Heat Gain
Coefficient; SHGC) โดยมีเกณฑ์ “ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45” โดยทางกระทรวงพลังงานได้ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 9050 และ ISO 10292

การตรวจสอบฟิล์มติดรถยนต์รุ่นไหนว่าได้ฉลากประหยัดพลังงาน?

โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบว่าฟิล์มติดรถยนต์รุ่นไหนได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงหรือไม่และถ้าได้รับได้ค่าเท่าไหร่ได้ที่  เว็บไซด์ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งณ วันที่เขียนบทความนี้ทางกระทรวงอัพเดตถึงปี 2560 ว่ามีสินค้าใดได้รับฉลากไปแล้วบ้างโดยในข้อมูลจะมีระบุครบทั้งชื่อบริษัทผู้จำหน่ายฟิล์มติดรถยนต์ที่ได้รับฉลาก และสินค้ารุ่นที่ผ่านมาตรฐานฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

มาตรฐานใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกระทรวงพลังงานช่วยให้เรามีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกฟิล์มกรองแสงได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่สิ่งที่ผู้บริโภคพึงระวังก็มีอยู่เหมือนกันนะครับ นั่นก็คือ

  • ฟิล์มกรองแสงบางยี่ห้อ นำสติกเกอร์ฉลากประหยัดพลังงานของกระทรวงฯ มาแอบอ้าง ซึ่งจริงๆแล้ว ฟิล์มกรองแสงยี่ห้อดังกล่าว ยังไม่ผ่านมาตรฐาน หรือเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานของกระทรวงฯเลยด้วยซ้ำไป
  •  ฟิล์มกรองแสงบางยี่ห้อได้รับการรับรองประสิทธิภาพเพียงบางรุ่น แต่ชี้นำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าได้ครบทุกรุ่น
  •  ใช้คำโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า มาตรฐานของตนสูงมาก  ซึ่งหากฟิล์มรุ่นดังกล่าว ผ่านมาตรฐานของกระทรวงฯแล้ว และเราสามารถตรวจสอบได้ถึงน่าเชื่อถืออย่างจริงจัง

อย่าลืมนะครับเลือกติดตั้งฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูงพร้อมการรับประกันคุณภาพ 5 ปีเต็มจากบริษัท V-Kool Group Thailand ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงระดับโลก V-Kool และ Huper optik อย่างเป็นทางการ รายเดียวในประเทศ

เซรามิคฟิล์ม

*  การนำ 1 – SHGC จะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่า TSER ที่จะมีผลผิดพลาดได้ 5%-8% จะสามารถบางบอกถึงประสิทธิภาพของฟิล์มได้ ค่า TSER ยิ่งมาก ยิ่งดี ยกตัวอย่าง ฟิล์ม VK30 มีค่า SHGC 0.35 เมื่อนำ 1-0.35 = 0.65 แปลว่าค่า TSER ของฟิล์มกรองแสง V-Kool รุ่น VK30 เท่ากับ 69% ครับ)