บทความฟิล์มติดรถยนต์2021-01-08T08:57:20+07:00

บทความเกี่ยวกับฟิล์มติดรถยนต์

วิธีดูแลรักษาฟิล์มติดรถยนต์

ฟิล์มติดรถยนต์มีวิธีการดูแลรักษายังไง ให้สามารถใช้ได้นานๆ สิ่งจำเป็นที่มีในปัจจุบันที่รถยนต์ทุกคันต้องมีก็คือ ฟิล์มติดรถยนต์ ซึ่งฟิล์มติดรถยนต์ในแต่ละยี่ห้อ แต่ละประเภท ก็จะมีระยะเวลาการรับประกันฟิล์มต่างกันแล้วแต่เงื่อนไขของโรงงานผู้ผลิต ฟิล์มทั่วไปก็จะมีการรับประกันประมาณ 5-7 ปีตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตฟิล์มที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา [...]

วิธีดูแลรักษาฟิล์มติดรถยนต์

ฟิล์มติดรถยนต์มีวิธีการดูแลรักษายังไง ให้สามารถใช้ได้นานๆ สิ่งจำเป็นที่มีในปัจจุบันที่รถยนต์ทุกคันต้องมีก็คือ ฟิล์มติดรถยนต์ ซึ่งฟิล์มติดรถยนต์ในแต่ละยี่ห้อ แต่ละประเภท ก็จะมีระยะเวลาการรับประกันฟิล์มต่างกันแล้วแต่เงื่อนไขของโรงงานผู้ผลิต ฟิล์มทั่วไปก็จะมีการรับประกันประมาณ 5-7 ปีตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตฟิล์มที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา [...]

ช่อง Youtube : V-KOOL Group Thailand

Go to Top