ฟิล์มติดรถยนต์ ยุค 5G รองรับทุกอุปกรณ์ดิจิตอล ให้คุณสมบัติ ดำนอก สว่างใน ให้ทัศนวิสัยที่เคลียร์ชัด

เนื้อฟิล์มเคลียร์ชัด คุ้มค่า คุ้มราคา สำหรับฟิล์มติดรถยนต์ 60% และ ฟิล์มติดรถยนต์ 80%

ตัวอย่างรถที่ติดตั้งฟิล์ม

CP20

ฟิล์ม 60%ภายในฟิล์ม

CP05

ฟิล์มดำนอกสว่างในฟิล์มติดรถยนต์

Dealer Service

Find Dealer

Click Here